Disclaimer

Toepasselijkheid Disclaimer
Wanneer u deze website bezoekt en gebruik maakt van informatie op deze site, gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze Disclaimer. De inhoud van deze website wordt uitsluitend aan u ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en mag niet beschouwd worden als een commerciële aanbieding of een gericht advies. IMMO van Wijk makelaardij behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Aansprakelijkheid
De website van IMMO van Wijk Makelaardij wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het echter mogelijk dat de inhoud van de site, en de daarin voorkomende informatie, verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. IMMO van Wijk makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke het gevolg is van het gebruik van deze site of de informatie daarop. Evenmin kan de eigenaar van deze site verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van deze site of het aanwezig zijn van virussen.

Wijzigingen/updates
IMMO van Wijk makelaardij behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Externe links
De website van IMMO van Wijk makelaardij bevat mogelijk een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. IMMO van Wijk makelaardij kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intelectueel eigendom
De teksten van IMMO van Wijk Makelaardij mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (waaronder teksten, foto's ontwerpen en logo’s) berust bij IMMO van Wijk Makelaardij uit Tiel.

Kom gerust eens langs op ons kantoor!